Analisis Soal-Selidik

Software SurweyMonkey ini digunakan untuk menghasilkan satu set survey dan diedarkan kepada responden secara atas talian. Software ini memudahkan para pelajar dalam penganalisaan data kerana setiap servei yang di jawab oleh responden akan di analisis oleh sistem software. Hasil penganalisaan akan dipaparkan dalam 2 bentuk iaitu bentuk graf dan peratus. Ini sememangnya memudahkan para pelajar. Pelajar tidak perlu mengeluarkan belanja yang banyak untuk fotostat helaian survey serta memudahkan pelajar menganalisis data. Setelah kaji selidik dibuat, hasil dapatan kajian hendaklah dipaparkan dalam bentuk penulisan yang kreatif.

Aspek soal-selidik responden dianalisis dengan menggunakan perisian atas talian iaitu SurveyMonkey.

Prosedur menganalisis soal-selidik reponden:

  1. Projek ini bertujuan untuk mengkaji soal-selidik oleh responden ……
  2. Responden kajian untuk projek ini ialah …
  3. Butiran responden ialah seperti berikut: ….
  4. Kajian ini dilakukan dengan responden menjawab soal-selidik yang diberikanmenggunakan perisian SurveyMonkey.
  5. Hasil analisis soal-selidik responden mendapati:

DAPATAN SOAL-SELIDIK

Soal-selidik yang saya jalankan ialah soal-selidik atas talian SurveyMonkey. Link perisian saya ialah http://www.surveymonkey.com/s/NMXW2D7 .

Berikut merupakan SurveyMonkey yang dijalankan.

 

Umur responden yang menjawab soal-selidik atas talian ini ialah antara 20 tahun hingga 24 tahun. Mereka terdiri daripada pelbagai negeri antaranya termasuklah Kelantan, Johor, Kedah, Terengganu dan Perak. 80% daripada responden adalah perempuan dan 20% merupakan lelaki. Keseluruhan yang menjawab survey ini adalah berbangsa melayu dan bahasa ibunda melayu serta terdiri daripada IPTA.

 

 

Kebanyakan responden menggunakan http://ipa.typeit.org/ dan http://www.fontsquirrel.com/fonts/Charis-SIL serta

https://www.youtube.com/watch?v=CdiR-6e1h0o untuk mempelajari aspek sebutan.

 

 

 

Rata-rata responden menggunakan

http://ms.wikipedia.org/wiki/Perbendaharaan_kata dan

http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=kosa+kata   untuk mempelajari aspek perbendaharaan kata.

 

 

 

70% responden menggunakan  http://tatabahasabm.tripod.com/tata/ , 20% menggunakan  http://www.dbp.gov.my/lamandbp dan 10% menggunakan  http://prpm.dbp.gov.my/  untuk mempelajari aspek tatabahasa.

 

q43.png (665×634)

 

responden lebih gemar menggunakan

http://belajaronlinegratis.com/content/mempraktekkan-web-semantik

 untuk mempelajari aspek semantik.

 

q44.png (665×639)

 

responden menggunakan pelbagai URL dalam mempelajari aspek pragmatik bahasa mengikut keselesaan masing-masing.

 

 

q45.png (661×606)

 

Berdasarkan analisa yang dibuat, responden lebih cenderung menggunakan proses pembelajaran dan pengajaran sebagai perantaraan dalam mempelajari sesuatu bahasa.  Majoriti responden belajar bahasa melalui tenaga pengajar iaitu sebanyak 100%. Selain itu, 80% gemar belajar bahasa melalui bahan bercetak seperti buku, majalah, surat khabar dan sebagainya.  70% responden belajar bahsa melalui grafik manakala 60% responden menggunakan perisian bahasa dan cakera video sebagai medan untuk mempelajari bahasa. 50% responden menggunakan tapak web atas talian dan cakera audio sebagai aspek mempelajari bahasa.

 

q410.png (661×587)

 

 

 

Antara sebab responden berminat untuk mempelajari bahasa asing ialah:

1. untuk meluaskan pengetahuan dalam bahasa asing

2. ingin mengetahui latar bahasa asing negara lain

3. menambah pengetahuan dengan menguasai lebih daripada satu bahasa

4. mudah untuk berkomunikasi dan menguasai lebih daripada satu bahasa

5. komunikasi dua hala akan menjadi lebih berkesan jika boleh bertutur banyak bahasa

6. suka mempelajari sesuatu bahasa yang baru dan menaikkan nama negara

7. kebolehan untuk menguasai banyak bahasa akan memberikan nilai tambah kepada diri sendiri dan juga orang lain. komunikasi dua hala akan menjadi lebih berkesan jika boleh bertutur banyak bahasa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s