Introduction of SKBP1023

AntConc
AntConc ialah satu aplikasi yang digunakan untuk mencari perkataan yang dikehendaki, menngetahui kekerapan penggunaan sesuatu perkataan atau frasa. Disamping itu, melalui penggunaan AntConc kesalahan struktur bahasa dapat dikesan dengan cepat dan mudah.

WordPress
WordPress merupakan satu aplikasi yang membolehkan segala dapatan kajian dipersembahkan secara atas talian. Melalui WordPress sudah tentu pelajar lain dapat berkongsi maklumat dengan cepat.

SurveyMonkey
aplikasi yang sering digunakan untuk melakukan soal selidik. SurveyMonkey menjimatkan masa untuk membuat soal selidik terhadap sejumlah responden yang diperlukan. Soal selidik melalui SurveyMonkey dilakukan secara atas talian.

SoundCloud
SoundCloud digunakan untuk merakam sesuatu hasil kajian dan kemudiannya di muat naik ke dalam aplikasi atas talian.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s